Tag: Truyền thông Ý: Chelsea đang sẵn sàng tiếp xúc đầu tiên với ruozoTao để có một hợp đồng mới.

Truyền thông Ý: Chelsea đang sẵn sàng tiếp xúc đầu tiên với ruozoTao để có một hợp đồng mới.

Cuộc phỏng vấn cuối tuần trước cho biết chứng minh: t ôi có mối quan hệ rất thân thiết với Laporta và Wundt. Là một cầu thủ Barca hoạt động, tôi không muốn nghiêng về bên nào cả.Manchester City thật sự muốn kí nhận Messina, theo như báo cáo trong điện tín, họ có kế hoạch lâu dài để kí nhận Messina, và kế hoạch rất khoa học.Ông đấm tôi, 17, đã chơi 43 game cho Ryan và đã trở thành một phần của đội.

Read more