Tag: Người đàn ông (klpper) gọi đội mình là “dã thú tinh thần”. mùa trước họ xứng đáng được dán nhãn..

Người đàn ông (klpper) gọi đội mình là “dã thú tinh thần”. mùa trước họ xứng đáng được dán nhãn..

(Sergio) Độ khẩn cấp:Kết hợp lại Manchester United và Ronaldo đã tăng giá trị thương mại của cả hai phíaVới màn trình diễn của anh ta tại Juventus và trận Cốc Châu Âu năm nay, chúng ta có thể thấy được là Ronaldo ngày càng cần s ự giúp đỡ của đồng đội của anh ta

Read more